Naar de website van het platform Agrologistiek >>  

Informatie over het congres


* De workshops van Track 1 (thema’s: versnetwerken en grensoverschrijdende samenwerking)

De workshops van Track 2 (thema’s: duurzame logistiek en streekproducten

Het voorprogramma Ketenefficiëntie agrologistiek internationaal

* Deelnemers informatiemarkt

 


     

Informatie: workshops

Tijdens het congres bieden wij u twee tracks met ieder twee workshops aan. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke track en welke bijbehorende workshops u wilt volgen. De eerste track is een combinatie van de thema’s ‘versnetwerken’ en ‘grensoverschrijdende samenwerking’. De tweede track is een combinatie van de thema’s ‘duurzame logistiek’ en ‘streekproducten’. Het is mogelijk twee verschillende workshops over het thema ‘versnetwerken’ te volgen. Voor de overige thema’s bieden we tweemaal dezelfde workshop aan. Het is niet mogelijk om workshops uit verschillende tracks te combineren. Dit omdat deze op verschillende locaties op de Floriade plaatsvinden.
 


Track 1: versnetwerken en grensoverschrijdende samenwerking

Binnen deze track kunt u bij aanmelding kiezen uit drie workshops. Binnen het thema versnetwerken bieden wij twee verschillende workshops aan: in de eerste ronde de workshop ‘Europese Versnetwerken Transport als polsstok van de producenten, telers, kwekers en handelaren’ en in de tweede ronde ‘Vers, verser, verst: Haal één dag uit de keten’. U kunt er ook voor kiezen één van de twee workshops van dit thema te volgen en in de andere ronde deel te nemen aan de workshop ‘Grenzeloze Logistiek: Deutschland Grenznah! 
 

Thema: Versnetwerken
Walther Ploos van Amstel, Vrije Universiteit Amsterdam; TNO Mobiliteit en Logistiek

Europese Versnetwerken: Transport als polsstok van de producenten, telers, kwekers en handelaren.
Workshopronde 1
Om de unieke toppositie van Nederland in versstromen uit te bouwen is goed transport naar de Europese consumentenmarkten een voorwaarde. Transport moet zorgen voor verse, volledige, vlugge, veilige, voorspelbare levering en moet bovenal voordelig zijn. De ontwikkeling van Europese versnetwerken biedt een andere kijk op transport. Dikke, gebundelde stromen gaan multi-modaal naar regionale overslagcentra die precies op tijd en in de juiste hoeveelheid de consumenten en de retail en food service in de regio bedienen.
Welke kansen biedt dit voor ondernemers? Samenwerking gaat niet vanzelf. Ondernemers moeten gemeenschappelijk investeren, voordelen van open platforms zijn ook beschikbaar voor concurrenten en de baten komen pas op langere termijn. Het zijn klassieke dilemma’s die kunnen resulteren in opportunistisch gedrag, of erger nog, het krakend tot stilstand komen van een sector. In deze workshop worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen.
 

Thema: Versnetwerken
Walther Ploos van Amstel - Vrije Universiteit Amsterdam; TNO Mobiliteit en Logistiek

Vers, verser, verst: Haal één dag uit de keten
Workshopronde 2
Verse producten worden steeds belangrijker in de retail, food service en on-line kanalen. De consumenten zijn kritisch op de versheid van de producten en kopen vaker kant-en-klaar maaltijden en voorverpakte groenten. Uit onderzoek blijkt echter dat in de hele keten van producent naar consument 50% van al het geproduceerde voedsel verspild wordt. Dan kun je nog zo duurzaam produceren, maar dan maken we dat aan het einde van de keten weer helemaal ongedaan. Hoe zorgen we in de versketen voor de perfecte, verse producten voor consumenten en realiseren we minimale voedselverspilling?
Samen met partners in de logistieke keten gaan we in deze workshop kijken wat de mogelijkheden zijn om met name de versketens te versnellen; in processen, in planning en besturing en in het delen van keteninformatie. Kunnen we samen één dag uit de keten halen en daarmee de verspilling verkleinen? 
 

Thema: Grensoverschrijdende samenwerking
Rinus van de Waart (Knowhouse) en Norbert Neuwahl (Agentur für Innovatives Marketing)

Grenzeloze Logistiek: Deutschland Grenznah!
Workshopronde 1 en 2
Agrologistiek houdt niet op bij de grens van Nederland. Het gros van onze producten vindt de weg naar de Duitse consument, waarbij Nordrhein-Westfalen ons belangrijkste afzetgebied vormt. Het lijkt bijna vanzelfsprekend om dan over de grenzen naar samenwerking op zoek te gaan. Maar is dat ook zo logisch en eenvoudig?
In deze workshop gaat het om het delen van ervaringen op het gebied van internationaal samenwerken, en vooral met onze Oosterburen. Verschillende ondernemers uit Nederland en Duitsland die actief zijn op dit gebied delen hun successen en lessen met u: Wat werkt goed, en wat moet u absoluut niet doen? Wat is de rol van de overheid aan weerskanten van de grens? Hoe ontwikkelt de samenwerking zich en wat levert het beide partijen op? Stel uw vragen en deel uw ervaringen met de groep; hoe kunnen Nederlandse bedrijven hun positie in het buitenland versterken?
 
 

 

Track 2: duurzame logistiek en streekproducten

Binnen deze track kunt u twee zeer interessante workshops volgen binnen de thema’s duurzame logistiek en streekproducten. De volgorde waarin u deze workshops wilt volgen kunt u aangeven in ons aanmeldingsformulier. 
 

Thema: Duurzame logistiek
Paul van de Lande, Logistiek adviseur (o.a. Lean and Green) - Connekt

Duurzaamheid: Zwakste schakel of Sterkste Troef?
Workshopronde 1 en 2
Steeds meer ondernemingen zien het belang van verduurzaming, niet alleen voor toekomstige generaties, maar ook als middel om zich te onderscheiden van hun concurrenten en om er daadwerkelijk geld mee te verdienen. Bedrijven nemen bijvoorbeeld maatregelen om hun CO2-uitstoot te reduceren en laten zich ‘Lean and Green’ certificeren. Tot nu toe zoeken bedrijven deze verbeteringen vooral binnen hun eigen processen en organisatie. Veel maatregelen zijn echter effectiever als ze door samenwerkende partijen in de keten worden ingevoerd.
Voor echte verduurzaming is samenwerking nodig, maar de kosten en opbrengsten moeten dan wel eerlijk verdeeld worden. Tijdens deze workshop willen we met een aantal prominente bedrijven uit de sierteeltketen kijken hoe hun keten door samenwerking sterker en duurzamer wordt. Concrete praktijkvoorbeelden en ervaringen worden gedeeld om de deelnemers van deze workshop te helpen bij het duurzamer én winstgevender maken van hun eigen keten.
 

Thema: Streekproducten
Goos Cardol en Paul Monincx - ZLTO

Streekproducten met gemak winstgevend?
Workshopronde 1 en 2
De consument heeft steeds meer behoefte aan producten uit de eigen streek: deze producten zijn vers, herkenbaar en vertrouwd. Echter het gemak van verpakte producten uit de supermarkt waar we allemaal gewend aan zijn geraakt, is ook voor deze streekproducten een vereiste.
De uitdaging is dus te komen tot efficiënte en logistieke stromen waar de lokale keten de consument levert wat hij vraagt én waarbij deze 'streek-business' ook floreert.
Veel ondernemers richten zich op streekproductenafzet, toch is het niemand tot nu toe echt perfect gelukt. Twee ervaren ondernemers zullen hun business case delen waar ze tegenaan gelopen zijn, wat hun leerpunten waren en wat goed werkt. Een derde verhaal wordt verzorgd door een man met ervaring in de logistiek. Hij werkt aan de oplossing, een totaal oplossing of ...
Een interactieve sessie tussen deze ondernemers en het publiek als positieve oplossingsgerichte denkers!

 Voorprogramma: Ketenefficiëntie agrologistiek internationaal

De organisatie van de voedingsmiddelenketen en agrologistiek in opkomende en ontwikkelingslanden biedt veel kansen voor verdere optimalisering en professionalisering. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil de kennis die in Nederland is opgebouwd internationaal inzetten en daarmee zowel de logistieke ketens efficiënter maken (gericht op voedselzekerheid) als nieuwe commerciële kansen aanboren voor Nederlandse bedrijven in de agribusiness en aanverwante sectoren.
 
Tijdens een inspiratiesessie voorafgaand aan het Feest van de Agrologistiek op 13 september a.s. presenteren het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buck Consultants International de resultaten van een quick scan met inspirerende voorbeelden van en leerpunten uit bilaterale initiatieven op het vlak van ketens en ketenefficiëntie. In het tweede deel van de bijeenkomst verkennen ze samen met de deelnemers aan de inspiratiesessie de mogelijkheden om nieuwe publiek private samenwerkingsprojecten op te zetten die kunnen bijdragen aan een verdere groei van deze markten.
 
  • Voorprogramma: Ketenefficiëntie agrologistiek internationaal.
  • Doelgroep: Ondernemers die in opkomende of ontwikkelingslanden zaken willen doen of daar al actief zijn.
  • Datum: 13 september 2012.
  • Tijd: 10.00 – 11.00 uur, voorafgaand aan het Feest van de Agrologistiek.
  • Locatie: Eerste etage Innovatoren (Auditorium), ingang van de Floriade 2012.
  • Deelname: Gratis.
  • Aanmelden: Optie aanvinken onderaan het aanmeldingsformulier.