Naar de website van het platform Agrologistiek >>  

Informatiemarkt deelnemende partijen

Na het plenaire programma kunt u op eigen gelegenheid rondkijken op onze markt vol agrologistieke initiatieven en projecten. Gelijktijdig kunt u genieten van een smakelijke lunch en is er alle gelegenheid om te netwerken. De eerste deelnemers aan onze informatiemarkt zijn inmiddels bekend. Onderstaande lijst met deelnemende partijen wordt de komende tijd verder aangevuld.
De markt is geopend van 12.30 tot 14.00 uur.

  

Hubways
HubWays is een neutraal platform voor sierteeltlogistiek dat partijen in de sierteeltketen efficiënt middels IT met elkaar verbindt. Tijdens het Feest van de Agrologistiek wordt de werking van het platform gedemonstreerd. Kom langs in de stand van HubWays en ontdek wat HubWays voor u als sierteeltondernemer kan betekenen!

 

   

Fresh Park Venlo
Fresh Park Venlo is een 130 hectare groot businesspark met een ongekende clustering van versbedrijven, -producten, en -kennis. Fresh Park Venlo is thuisbasis van zo’n 130 versbedrijven en toeleveranciers. Van teler tot transporteur, van handelaar tot verpakker en van bulk tot panklare versproducten. Of het nu vlees, vis, zuivel, sierteelt of groenten en fruit zijn, alles komt samen op Fresh Park Venlo.

 

   

LogiXperience
LogiXperience is dé permanente ontmoetingsplaats waar vraag en aanbod van toegepaste kennis, oplossingen en diensten met de focus op logistiek en supply chain onpartijdig en op uitdagende, inspirerende wijze bij elkaar worden gebracht.

Aan de hand van de fictieve case “Eetbare bloem 2020” gaat de bezoeker langs een aantal demonstraties. Er wordt getoond hoe producten met behulp van barcode scanning, radiografische chips of zelfs met een sprekende computer het magazijn binnen worden geboekt. In een andere demonstratie wordt uitgelegd hoe internationale transporten worden geregeld vanuit Kenia, Spanje en Nederland naar de rest van de wereld. In een speciale “Supply Chain Arena” wordt toegelicht wat er wereldwijd gebeurt als een gevaarlijke bacterie een deel van de oogst aantast en hoe de voedselveiligheid kan worden gegarandeerd.

 

   

Bureau Voorlichting Binnenvaart
Nederland heeft van nature een uitgebreid netwerk van grote en fijnmazige vaarwegen. Het gebruik van deze waterwegen is van oudsher dan ook een logische keuze voor het vervoer van goederen. Het lijkt daarom haast vanzelfsprekend dat de meeste bedrijven de binnenvaart inzetten of als mogelijke optie overwegen. Toch is dit niet altijd het geval. Een nieuw project van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) moet hier verandering in brengen. Overtuigen van de voordelen en mogelijkheden van de binnenvaart en concreet logistiek advies op maat voor bedrijven, dát is in het kort de doelstelling van het projectMaatwerk Voorlichting Binnenvaart


   

m/s ANDA: groen vervoer voor groene goederen
Sinds 2010 vervoert het binnenschip  m/s ANDA van de Scheepvaartonderneming Anda v.o.f. op milieuvriendelijke wijze containers en droge lading over de Europese binnenwateren. Met haar schone motoren, roetfilters en katalysatoren is de ANDA een van de “groenste” binnenschepen in Nederland. Ook de milieubewuste vaarstijl van schipper Jacob Verdonk maken de ANDA tot een koploper in duurzaam vervoer. Verdonk verbruikt zo min mogelijk brandstof, voorkomt leegvaart en maakt waar mogelijk gebruik van walstroom. Geen wonder dat de ANDA al diverse duurzaamheidsonderscheidingen ontving, waaronder de Green Award en de Lean and Green Award. 


   

Via Venlo – Connecting Value
Via Venlo is een logistiek exportdienstencentrum voor de boomkwekerij in Greenport Venlo. Via Venlo is gericht op innovatieve en duurzame samenwerking in de keten tussen ondernemende boomkwekerijen, exporteurs/retailproviders en hoogwaardige afnemers. Door flexibele verbindingen en krachtenbundeling in de sector bereiken we synergie en slagvaardigheid voor kwekers en afnemers. Vanwege de ligging in Venlo, te midden in een groot productiegebied en het belangrijke afzetgebied Nordrhein Westfalen in de nabijheid, worden transportbewegingen en C02-uitstoot beperkt. Daarnaast treedt door de gezamenlijke logistiek en mogelijke bewerkingen efficiency-voordeel op in de vorm van kosten- en tijdsbesparing. 


   

Wageningen UR Food & Biobased Research
Wageningen UR Food & Biobased Research, onderdeel van Wageningen UR, is dé R&D-organisatie voor duurzame innovaties op het gebied van gezond voedsel, duurzame versketens en biobased producten. Met het onderzoeksprogramma ‘sustainble fresh supply chain’ ontwikkelen wij innovaties voor overheden en bedrijfsleven. Enkele voorbeelden zijn modal shift protocollen, energiereductie voor koelcontainers, interactieve bewaringssystemen, duurzame verpakkingen & verpakkingsmaterialen, kwaliteitsanalyses (bio-markters, 3-D vision software), sturing van rijping en Europese Versnetwerken. Wij werken vanuit een ketenperspectief aan verbeterde duurzaamheid, kwaliteitsverbetering en kostenverlaging. Dit resulteert voor de consumenten in o.a. langere houdbaarheid van groenten, fruit, bloemen en planten, maar ook in versere en smaakvollere producten.


   

Rail Cargo Information Netherlands
Veel bedrijven streven naar het optimaliseren van hun logistiek proces. Niet alleen uit oogpunt van kostenbesparing, maar ook door aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij komt vaak de vraag naar voren of het vervoer per spoor mogelijk is. Rail Cargo information Netherlands is speciaal opgericht met het doel bedrijven te informeren over de markt van het railgoederenvervoer. Wij adviseren u graag over concrete mogelijkheden van spoorvervoer en de laatste ontwikkelingen in de markt. Tijdens dit congres maken wij u graag bekend met “Rail Scout”. Deze applicatie biedt een overzicht van alle intermodale diensten per spoor van en naar Nederland.


   

Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping
Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping, opgericht in juni 1997, is opgezet om het gebruik van shortsea shipping (vervoer via de Europese kustwateren) te bevorderen als huis/huis alternatief voor transporten binnen Europa in plaats van over de steeds drukker wordende wegen in Europa. Het bureau verschaft verladers en expediteurs specifieke informatie over elk aspect van shortsea transport, zoals type dienst, afvaarten en huis/huis transittijden.


   

Streekproducten uit Limburg
De webshop ‘Streekproducten uit Limburg’ probeert met hun keuze van streekproducten een mooi en duurzaam Limburgs assortiment landelijk aan te bieden. Met hun passie voor duurzame streekproducten uit Limburg verbinden zij Zuid-, Midden- en Noord-Limburg. Tijdens het Feest van de Agrologistiek krijgen deelnemers aan het congres een goede indruk van wat Limburg aan streekproducten te bieden heeft. Wij verbinden Limburg en hechten veel waarde aan duurzaamheid bij onszelf en bij onze leveranciers. 


   

Central Point Brabant
Central Point Brabant is de logistieke carpoolplaats voor boomkwekerijproducten. De samenwerking tussen een groep van 30 Zuid-Nederlandse kwekerijen leidt tot efficiënter transport. Boomkwekerijproducten van verschillende kwekers rijden met elkaar mee op één ladingdrager en met één transportbedrijf. De logistieke kosten en CO2-uitstoot dalen en door de gezamenlijke aanpak versterkt het de concurrentiepositie van het gebied. De carpoolplaats heeft dus zowel economische voordelen als voordelen voor het milieu!

 

 

Hogeschool Inholland Delft
Drie studenten van de opleiding ‘Greenport, Business & Retail’ hebben onderzoek gedaan naar de transportkilometers binnen de local-for-local en de reguliere keten. Meer en meer lees je in vakbladen over local-for-local en ook marketeers gebruiken de term bij de verkoop van hun producten. Of het nu gaat over streekproducten, producten uit de buurt, duurzaam of biologisch. In dit onderzoek is heel kritisch gekeken hoe de keten van local-for-local producten eruit ziet. Er is vooral gekeken of deze producten nu echt minder kilometers afleggen dan producten uit de reguliere keten. Het antwoord op de onderzoeksvraag levert een interessante en verrassende uitkomst op en leidt in ieder geval tot nieuwe discussie en de uitdaging om verder onderzoek te doen.


   

Purill B.V.
Met Purill LED-verlichting krijgen snijbloemen, pot- en tuinplanten meer en mooiere bloemen, een langer vaasleven (snijbloemen) en minder gele bladeren (pot- en tuinplanten). Botrytis wordt met 30% verminderd. Met minder kosten voor verlichting een betere kwaliteit van bloem en plant! Tijdens de informatiemarkt tonen wij de resultaten van ons onderzoek bij FloraHolland, Wageningen Universiteit Tuinbouw en Bloembinderij De Nobel. Dit onderzoek is in verschillende fases van logistiek uitgevoerd: in transport en uitstalling bij bloemist, supermarkt en bij de consument thuis.


   

Greenport Betuwse Bloem
Greenport Betuwse Bloem ziet kansen in het verwerken van biomassa. Biomassa is geen afval maar een deel van de agrarische productieketen. Eigenlijk is dit niet nieuw maar een oude benadering van het gemengde bedrijf. Nu is de keten verder opgesplitst in een groot aantal schakels. En dat betekent transporteren. Het vervoeren van de biomassa als grondstof (maar ook de afvoer van de eindproducten) moet zo doelmatig mogelijk worden opgezet. Op de markt demonstreren we dit aan de hand van een interactief spel.


   

Baas Plantenservice (i.s.m. Wageningen UR)
Baas Plantenservice BV heeft tot doelstelling om haar supply chain te monitoren middels Internet & RFID-technologie. In samenwerking met WUR is een pilot geïnitieerd om kwalitatieve planteninformatie te integreren in de aansturing van de supply chain om aldus waarde aan de keten toe te voegen. Het finale doel is om het retailkanaal niet alleen op basis van kwantitatieve data (= aantallen op winkelvloer) te bedienen, maar ook op basis van kwalitatieve data (= levensduur van de desbetreffende plant). Deze pilot bouwt voort op de RFID-infrastructuur zoals Baas Plantenservice BV deze samen met Mieloo & Alexander heeft ontwikkeld.


 

Leen Menken Foodservices Logistics
Leen Menken Foodservice Logistics is de eerste eigenaar in Nederland van een Volkswagen Transporter die producten koelt door middel van zonnepanelen. Deze, maar ook een reeks van andere duurzame investeringen bespreken wij graag met u. Wij zijn een logistiek dienstverlener die voor grote formuleketens, zoals KFC, Subway, Delifrance, Sodexo en T.G.I. Friday’s een op maat gemaakt dienstenpakket heeft ontwikkeld. Een pakket dat in alle mogelijke logistieke behoeften van de klant voorziet, zoals: opslag, orderpicking, fijnmazige distributie, voorraadbeheer, voorraadfinanciering en in- en outbound logistiek.
Sinds enige tijd werken wij ook voor een aantal ‘streekproductformules’ en leveren wij direct bij de consument aan huis. Kortom, tal van logistieke diensten onder één dak.


   

CAROZ - The new standard in logistics
Vanuit haar innovatieve visie op logistiek doorbreekt CAROZ de traditionele manier van denken. Steeds vaker hebben bedrijven hun eigen logistieke processen volledig geoptimaliseerd. In de toekomst zal concurrentie echter niet langer plaatsvinden op individueel bedrijfsniveau maar op keten- en netwerkniveau. Daarom zullen bedrijven over de eigen grenzen heen moeten kijken en meer moeten gaan samenwerken. Samenwerkingsverbanden geregisseerd door een externe, neutrale partij beheersen de toekomst. Hierbij gaan kostenbesparingen, serviceverbeteringen en duurzaamheid hand in hand.


   

Syntens - Dynalog MKB-regelingen
Heeft u als MKB'er in de logistiek een specifieke innovatievraag? Of ziet u vernieuwende kansen binnen de sector waarbij samenwerking vereist is? Dinalog en Syntens hebben twee regelingen opgezet om hieraan financiële ondersteuning te bieden.
De 'Adviescheque' en het 'Ontwikkelbudget Samenwerking' hebben als doel om MKB-ondernemers die kansen zien en daarbij externe kennis kunnen gebruiken, financieel te ondersteunen. Uw initiatief heeft een relatie met een van de volgende thema’s: efficiëntere ketenlogistiek, servicelogistiek, of regierol van knooppunten. De regeling is met name bestemd voor logistieke dienstverleners en verladers. De financiële ondersteuning varieert tussen de € 5000 en € 25.000.


   

Oost-West Poort
Het project Oost-West Poort wil de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen West-Vlaanderen in België en de regio Venlo in Nederland uitbouwen via een duurzame transportcorridor. Beide regio’s vormen voor elkaar immers een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten.
Daarnaast gaat ook de nodige aandacht naar het versterken van de logistieke kennisinfrastructuur in beide regio’s, onder meer door het introduceren van een aantal nieuwe opleidingsprogramma’s in het hoger onderwijs en door de uitbouw van grensoverschrijdende onderzoekscapaciteit.